नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

सुचना अधिकारी


किरण कुमार पोखरेल
सूचना शाखा
फोन नं. : ९८४१७८६५७३
ईमेल : kiran_pokh@yahoo.com

परिचय

प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।

डा.दीपक कुमार खराल
महानिर्देशक

यम प्रसाद पोखरेल
उप -महानिर्देशक

यज्ञनाथ दाहाल
उप -महानिर्देशक
(Joint-Secretary, Tech.)

भिडियो